Egbertusschool
samen leven en leren in veilige omgeving
Respect
Plezier
Veiligheid
Samen
 Medezeggenschapsraad (MR)
De MR bestaat uit een oudergeleding en een personeelsgeleding. Namens de ouders zitten Judie van Breukelen en Marieke Wouterse in de MR, namens het personeel zijn dit Marieke Helsloot en Ramona de Jong.

Het doel van de medezeggenschapsraad is om zowel ouders als leerkrachten mee te laten denken en adviseren over de gang van zaken op school. Dit kan gaan over het aannemen van een nieuwe leerkracht of de vakantieplanning, maar ook de arbeidsomstandigheden van de leerkrachten en het welzijn van de kinderen zijn zaken waar de MR over waakt. De medezeggenschapsraad adviseert het schoolbestuur. Over bepaalde zaken heeft de MR adviesrecht en over andere zaken instemmingsrecht. Waar de MR over adviseert en wanneer de instemming van de MR vereist is, staat uitvoerig omschreven in een reglement. De vergaderingen van de MR zijn openbaar, dus iedereen kan de vergadering in overleg met de voorzitter van de MR bijwonen. De taken van de MR zijn: advies uitbrengen, instemming geven en initiatief nemen.

U kunt contact met hun opnemen, via het contactformulier.  

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)
Secretariaat GMR Stichting Trinamiek
Mevrouw S. Jansen
Boerhaaveweg 39
3401 MN IJsselstein
Vertel maar