Egbertusschool
samen leven en leren in veilige omgeving
Respect
Plezier
Veiligheid
Samen

 Leerlingenraad

Een leerlingenraad voor de Egbertusschool
De school kent naast ouderraad en medezeggenschapsraad een derde intern functionerend orgaan dat mee kan beslissen in enkele, door kinderen, leerkrachten of directie aangedragen schoolorganisatorische zaken: de leerlingenraad.
 
Waarom een leerlingenraad?

 • Kinderen hebben kennis over de basiswaarden en mogelijkheden voor inspraak en vaardigheden en houdingen die nodig zijn om op school en in de samenleving actief mee te kunnen doen.
 • De kinderen hebben een eigen stem binnen de schoolorganisatie, zodat ze daarin meetellen.
 • Ze maken spelenderwijs kennis met democratische beginselen en ondervinden wat realistisch en haalbaar is.
 • De betrokkenheid van kinderen met school wordt bevorderd.
 • De verantwoordelijkheid van kinderen voor schoolse zaken wordt bevorderd. Zij nemen zelf verantwoordelijkheid voor het oplossen van problemen in de klas, op school en in de directe schoolomgeving.
 • De kinderen tonen respect voor school en omgeving.
 • De kinderen leren dat zij deel uitmaken van een groter geheel (de klas, de school, de schoolomgeving), herkennen de belangen daarin en leren er een positieve bijdrage aan te leveren.
 • De kinderen krijgen een beter inzicht in de organisatie van de school.
 • De kwaliteit van de schoolorganisatie wordt bevorderd.
 • Actief burgerschap wordt bevorderd.
 • En, ook niet onbelangrijk: We willen kinderen graag serieus nemen!!!
 Ideeën leerlingenraad

Wanneer je een goed idee hebt voor de leerlingenraad, kun je via het contactformulier op de website je idee insturen. Dit kan als leerling, ouder of leerkracht.

 Consentmethode
De leerlingenraad vergadert volgens de consentmethode. Voor meer informatie zie consentmethode.

Vertel maar