Egbertusschool
samen leven en leren in veilige omgeving
Respect
Plezier
Veiligheid
Samen
Vakantierooster 2019-2020
Vakantie                                                    Data
 Herfstvakantie 21 oktober t/m 25 oktober                     
 Kerstvakantie 23 december t/m 03 januari  
 Krokusvakantie  24 februari t/m 28 februari
 Goede Vrijdag 10 april
 Paasvakantie  13 april
 Tulpvakantie (pas op: geen twee weken!!!)
 Koningsdag (valt in Tulpvakantie)
27 april t/m 05 mei 
27 april
 Hemelvaart 21 en 22 mei
 Pinksteren (pas op: één week!!!) 01 t/m 05 juni
 Zomervakantie 20 juli t/m 28 augustus
   
Overige vrije dagen 
 Onderwijsdag Stichting 'Trinamiek'  4 oktober
 Paardenmarkt  9 oktober     
   
Overige vrije middagen 
Sinterklaas  (de kinderen van de groepen 1 t/m 4 zijn 's middags vrij!)  5 december
Laatste middag voor zomervakantie (groep 1 t/m 8 vrij vanaf 12.00 uur)        17 juli
   
Studiedagen
Na de herfstvakantie: groepen 3 t/m 8 zijn vrij. 13 november
Na de kerstvakantie: groepen 1 t/m 4 vrij. 6 en 7 januari
Na de tulpvakantie: groepen 1 t/m 4 vrij 28 en 29 mei
     
Vertel maar
21november2019
Op donderdag 21 november vindt er een ouderpanel plaats.
19november2019
Op dinsdag 19 november vergadert de Medezeggenschapsraad...
19november2019
Op dinsdag 19 november verschijnt de 6de nieuwsbrief.