Egbertusschool
samen leven en leren in veilige omgeving
Respect
Plezier
Veiligheid
Samen
 Leerstofaanbod groep 8

Hieronder ziet u per vakgebied de globale leerstof voor groep 8. Ook vindt u informatie wat u thuis kunt oefenen met uw kind. 

Rekenen  

         Cijferen
 • Cijferend vermenigvuldigen.
           Kolomsgewijs delen
 • Kolomsgewijs delen.
           Kommagetallen
 • Optellen en aftrekken met kommagetallen, zowel met hoofdrekenen als met cijferen;
 • vermenigvuldigen met en delen door 10, 100, 1000
   
  Breuken, verhoudingen en procenten
 • De breuk als operator;
 • optellen en aftrekken met (on)gelijkwaardige breuken;
 • relatie breuken, verhoudingen en procenten;
 • rekenen met verhoudingen.
           Meten
 •  De oppervlakte van rechthoekige figuren berekenen met kommagetallen;
 •  Basisherleidingen van oppervlakte- en inhoudsmaten .    

Op rekenweb en online klas kun je allerlei manieren vinden om sommen te oefenen.

Taal
Bij taal zijn de leerdoelen opgesplitst in verschillende domeinen, te weten:
 • spreken en luisteren;
 • taalbeschouwing;
 • stellen;
 • woordenschat.
De thema's waarover we werken zijn:
 • Wonen;
 • aan tafel;
 • weg van huis en haard

. De doelen staan hieronder per domein beschreven.

Spreken en luisteren

 • Klassengesprek houden over huren en kopen;
 • luistertekst reconstrueren;
 • voeren van een debat.
 Taalbeschouwing
 •  Informatiebronnen gebruiken;
 •  trefwoorden leren gebruiken;
 •  vinden van de persoonsvorm en het onderwerp.

 Stellen
 •   Een interview houden;
 •   schrijven van een recensie;
 •   schrijven van een korte, humoristische spreekbeurt    
       
Woordenschat
 • Woorden met betrekking  tot woningen;
 • horecagelegenheden;
 • afleidingen van aardrijkskundige namen.

Tip:
Bekijk de doelen en breng het spelenderwijs aan de orde, wanneer een situatie zich voordoet. 

Spelling
Bij spelling leren we de volgende categorieën aan:
 • Werkwoorden,woorden op -isch;
 • Franse leenwoorden;
 • Engelse leenwoorden;
 • woorden met een trema;
 • woorden waarin ch wordt uitgesproken als sj,;
 • samengestelde woorden.

 

Tip:
Wanneer je extra wilt oefenen, is BLOON een goede manier om te oefenen. Neem contact op met de juf, zodat zij een account voor je kan maken. 

Technisch Lezen
Bij technisch lezen werken we aan de volgende doelen:
 • Avi- niveau M8 in januari beheersen;
 • DMT: B-score halen.
Leerlingen lezen woorden en zinnen vlot en letten op intonatie, dat wil zeggen : rustpunten, nadruk en kiezen van toon.

Tip:
Het is goed thuis te oefenen met lezen. Thuis is het vooral belangrijk dat het boek aansluit bij de belevingswereld van het kind. 
Vertel maar