Egbertusschool
samen leven en leren in veilige omgeving
Respect
Plezier
Veiligheid
Samen
 Leerstofaanbod groep 8
Rekenen
       
Kommagetallen 
 • Hoofdrekenen met kommagetallen, met accent op delen
           Breuken
 • Delen met breuken en gemengde getallen door breuken
 
             Procenten, breuken, verhoudingen, kommagetallen
 •  Relatie procenten, breuken, verhoudingen en kommagetallen;
 • rekenen met percentages en kiezen van een passende strategie;
 • rekenen met percentages bij toepassingen als inflatie (ook bij meer dan 100% en cumulatief), korting, prijsstijgingen, prijsdalingen en de btw
         Deelbaarheid
 • Deelbaarheid door 2, 4, 5 en 10;
 • ontbinden in priemgetallen.
   
   
  Bewerkingen
   
 • Regels voor de volgorde van bewerkingen;
 • controlebewerkingen bij optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen en relaties tussen bewerkingen.
   
  Procenten
   
 • Rekenen met percentages bij toepassingen als inflatie (ook bij meer dan 100% en cumulatief), korting, prijsstijgingen, prijsdalingen en de btw.
 
          Meetkunde
 • Draaien en spiegelen van figuren;
 • leggen van tangramfiguren.
 
            Meten: oppervlakte en inhoud  
 • Berekenen van oppervlakte en inhoud van rechthoekige en balkvormige figuren
 • Basisherleidingen van oppervlakte- en inhoudsmaten
        Grafieken
 • Lezen van en conclusies trekken uit enkelvoudige en samengestelde grafieken
 • Verband zien tussen diverse soorten grafieken
Taal
De thema's waarover we werken zijn:
 • Gevoelens;
 • het voortgezet onderijs;
 • kleding;
 • een avondje uit.
De doelen per domein:

Spreken en luisteren:
 • Beschrijven van gevoelens;
 • luisteren met respect;
 • mondeling informatie inwinnen;
 • bruikbare informatie uit een gesproken tekst halen;
 • beschrijven van een activiteit.
Taalbeschouwing:
 • Bepalen van zinsdelen, onderwerp en werkwoordelijk gezegde uit de zin halen;
 • het lijdend voorwerp vinden in de zin;
 • het herkennen van het persoonlijk voornaamwoord.
Stellen:
 • Schrijven van een kettingverhaal;
 • gezamenlijk teksten schrijven;
 • een recensie schrijven;
 • een verhaal herschrijven tot hoorspel.
Woordenschat:
 • Woorden die te maken hebben met gevoelens;
 • woorden die te maken hebben met het voortgezet onderwijs;
 • woorden die te maken hebben met kleding;
 • woorden die te maken hebben met uitgaansmogelijkheden.
Spelling:
Bij spelling herhalen we de volgende categorieën:
 • Woorden met ch.;
 • leenwoorden uit het Engels;
 • woorden met een trema;
 • woorden op -erd en -aard;
 • woorden met th die klink als t;
 • werkwoorden;
 • leenwoorden uit het Frans;
 • woorden die eindigen op -isch;
 • woorden op een q een x of een y.


Technisch lezen.
 Doel :
 • Avi- niveau: M8 in januari beheersen,
 • DMT: B-score halen
 • Leerlingen lezen woorden en zinnen vlot en letten op intonatie, dat wil zeggen : rustpunten, nadruk en kiezen van toon.
Vertel maar
19november2019
Op dinsdag 19 november vergadert de Medezeggenschapsraad...
19november2019
Op dinsdag 19 november verschijnt de 6de nieuwsbrief.
18november2019
Op maandag 18 november vergadert de leerlingenraad.