Egbertusschool
samen leven en leren in veilige omgeving
Respect
Plezier
Veiligheid
Samen

 Egbertus Top Tien

Tien Egbertus-uitspraken waaraan door de leerkracht gedurende een periode van twee weken in de klas aandacht wordt besteed. Zo komen alle uitspraken twee maal per jaar aan bod.
 
1.Wij geven kinderen complimentjes.
2.Wij respecteren elkaar.
3.Wij leren en leven samen.
4.Wij leren kinderen proactief te zijn.
5.Wij leren kinderen medeverantwoordelijk te zijn voor het welbevinden van een ander.
6.Wij leren kinderen, dat opkomen voor jezelf of voor een ander géén klikken is.
7.Wij spreken hoge verwachtingen naar kinderen uit.
8.Wij geven kinderen positieve feedback (niet alleen resultaatgericht, maar ook procesgericht).
9.Wij halen het maximale uit kinderen.
10.Wij zijn alert op pestgedrag.

 
Vertel maar