Egbertusschool
samen leven en leren in veilige omgeving
Respect
Plezier
Veiligheid
Samen
 Leerstofaanbod groep 6

Hieronder ziet u per vakgebied de globale leerstof voor groep 6. Ook vindt u informatie wat u thuis kunt oefenen met uw kind. 

Rekenen
Kommagetallen
 • Betekenis van kommagetallen bij geld, meters, kilometers, temperatuur en gewicht
 • Volgorde van kommagetallen (telrij)
 • Vergelijken en ordenen van benoemde kommagetallen
 • Ligging van benoemde en onbenoemde kommagetallen op de getallenlijn
 • Verschil bepalen tussen twee eenvoudige benoemde kommagetallen
 • Optellen en aftrekken van eenvoudige, benoemde kommagetallen
Schatten
 • Schattend optellen en aftrekken met grote getallen
 • Kiezen tussen schatten en uitrekenen
Cijferen
 • Algemene herhaling cijferend optellen en aftrekken
 • Kiezen tussen hoofdrekenen en cijferen
Getalbegrip
 • Betekenis geven aan getallen t/m 100 000
 • Getallenrij t/m 100 000
Meten
 • De oppervlakte bepalen van figuren met rechte hoeken door die om te zetten naar één of meer rechthoeken
 • De oppervlakte bepalen van driehoeken, parallellogrammen, trapezia door die om te zetten naar één of meer rechthoeken
 • De oppervlakte van figuren met onregelmatige vormen benaderen door gebruik te maken van een achterliggend rooster of door de figuur schattend te transformeren naar een berekenbare c.q. meetbare figuur
   
 • Tip: Op rekenweb en online klas kun je allerlei manieren vinden om sommen te oefenen.
Taal
Bij taal zijn de leerdoelen opgesplitst in verschillende domeinen, te weten spreken en luisteren, taalbeschouwing, stellen en woordenschat. De thema's waarover we werken zijn tijd, kopen en betalen en natuur. De doelen staan hieronder per domein beschreven.

Spreken en luisteren
 • werkoverleg houden en daarbij gespreksregels in acht nemen;
 • voeren van een dialoog;
 • interview houden met open vragen, waarbij wordt doorgevraagd.
Taalbeschouwing
 • samenstellingen maken;
 • woorden maken met -loos en -heid;
 • ontdekken van het verband tussen de vorm en de betekenis van woorden;
 • oefenen in het vinden van een persoonsvorm en het onderwerp in een zin;
 • kennismaken van palindromen (kok) spiegelwoorden (tam-mat) en dubbelop-uitdrukkingen (met angst en beven).
​​Stellen
 • gebruiken van bijvoeglijke naamwoorden om tot een sfeervol verhaal te komen;
 • schrijven van een gedicht;
 • een beschrijving maken van een schilderij.
Woordenschat
 • woorden rondom vervoer;
 • woorden rondom ziek zijn;
 • woorden rondom de media.
Tip:
Bekijk de doelen en breng het spelenderwijs aan de orde, wanneer een situatie zich voordoet. 

Spelling
Bij spelling leren we de volgende categorien aan:
 • majesteit, bij deze woorden schrijf je altijd -teit, deze woorden hebben niets met de tijd te maken
 • telefonisch, bij deze woorden schrijf je altijd -isch;
 • tegenwoordige tijd
 • verleden tijd (zwakke werkwoorden waar -de/-te en -den/-ten achter komt);
Tip:
Wanneer je extra wilt oefenen, is BLOON een goede manier om te oefenen. Neem contact op met de juf, zodat zij een account voor je kan maken. 

Technisch Lezen
Bij technisch lezen werken we aan de volgende doelen:
 • Woorden eindigend op -ele, -iken.
 • Woorden met een lastige klinkterreeks (-ioe-, -uee-, ect.)
 • Woorden met -eu-, -ui-,
 • Woorden met een trema
 • Woorden met een -q-
 • Woorden met -ai-
 • Woorden met -ou-
 • Woorden -oi-, -ance- en -ière.
 • Woorden met -a-, -oa-, -ee- en -ea-
 • Woorden met -sh-, -j- ​
Tip:
Het is goed thuis te oefenen met lezen. Thuis is het vooral belangrijk dat het boek aansluit bij de belevingswereld van het kind. 
 
 
Vertel maar