Egbertusschool
samen leven en leren in veilige omgeving
Respect
Plezier
Veiligheid
Samen
  7. Ontwikkelingen in de komende jaren
 
7.1 Activiteiten ter verbetering van het onderwijs in de school
De Egbertusschool is een knusse, kleine basisschool. Dit willen we graag zo houden. We richten ons vizier op de toekomst met als doel: kwalitatief goed onderwijs te verzorgen. We hopen ons in positieve zin te profileren, zó dat de school die fijne school mag blijven die het nu is. Een kleine groei qua kinderaantal, maar vooral een groei qua ontwikkeling. Niet alleen de kinderen, ook de leerkrachten blijven zich richten op groei en ontwikkeling in de vorm van scholing en onderwijsvernieuwing. Voor de komende schooljaren houden we ons met de volgende onderwerpen bezig.
In het document wordt verwezen naar:
 
7.2 Een lerende organisatie
Vanuit de lerende organisatie volgen leerkrachten individuele en teamscholing, leren zij van en met elkaar door bij elkaar in de klassen te komen kijken en samen lessen voor te bereiden en worden zij door collega's gecoacht. Zo hebben we op de Egbertusschool een reken-, een ict- en een kunst- en cultuurcoördinator in huis, een talentcoach, een specialist rots en water-training, een ib'er en een interne coach. Over talenten benutten gesproken!
 
7.3 Ontwikkelingen in de huisvesting
Na de interne en externe verbouwingen vanaf 2007 t/m 2010 staan er geen uitbreidingsplannen meer op de agenda. In 2012 is een aantal werkzaamheden afgerond die met groot onderhoud hadden te maken. Dubbelglas daar waar we nog enkel glas hadden, nieuwe cv-installatie met nieuwe radiatoren en thermostaatknoppen, warmte werende zonwering en Co2-aangestuurd ventilatiesysteem. In 2014 kregen we een geheel nieuw dak en werden het platte dak en alle dakgoten gerenoveerd.
In 2015 zijn nieuwe meubels aangeschaft en is er een draadloos netwerk aangelegd. In 2016 is nieuwe hardware aangeschaft waarbij we volledig up to date zijn!
In 2018 werd inpandig een zevende lokaal gerealiseerd.

 
7.4 Zorg voor de relatie school en omgeving
De Egbertusschool onderhoudt goede en regelmatige contacten met o.a. de andere basisscholen van de stichting 'Trinamiek', de basisscholen van ons samenwerkingsverband, de scholen voor speciaal basisonderwijs, de scholen voor voortgezet onderwijs, de lerarenopleiding basisonderwijs Hogeschool Utrecht te Utrecht en overige opleidingsinstituten. Verder zijn er ook contacten met de wijkagent, met schoolmaatschappelijk werk, met (sport)verenigingen en met vele personen, instanties en verenigingen die in de schoolplanner zijn opgenomen, waaronder de Stichting Kinderopvang Vianen en BSOWijs!
 
 
Vertel maar
De kinderen van de groepen 1 t/m 8 zijn vrij!
De juffen Babs, Nikole en Daniëlle zijn in week 42, 43 en...
De juffen Babs, Nikole en Daniëlle zijn in week 42, 43 en...