Egbertusschool
samen leven en leren in veilige omgeving
Respect
Plezier
Veiligheid
Samen
   Schoolgids

In de schoolgids van de Egbertusschool vindt U alle informatie die u nodig hebt om een verantwoorde keuze voor een school voor uw kind te kunnen maken. We informeren u over hoe het onderwijs er binnen onze school uitziet en wie erbij betrokken zijn. Wat u in deze schoolgids leest, vinden wij als team belangrijk en daar mag u ons op 'afrekenen'. 

De schoolgids kent een algemeen gedeelte, waarin u kunt lezen waar de school voor staat en waar het in de toekomst aan wil werken. De variabele gegevens over schooltijden, vakanties, rapportdata en dergelijke ontvangt u jaarlijks aan het begin van het schooljaar. Ze zijn opgenomen in de informatie- en activiteitenkalender. De informatie- en activiteitenkalender maakt deel uit van de schoolgids.

Hier vindt u de schoolgids van het schooljaar 2019 - 2020


 

 
Hebt u suggesties ter verbetering of vragen/opmerkingen n.a.v. de inhoud van de schoolgids/het schoolplan, dan kunt u contact opnemen met de directeur Ben van der Werf: 0347 371764 en/of via het contactformulier op deze website.   
Vertel maar
21november2019
Op donderdag 21 november vindt er een ouderpanel plaats.
19november2019
Op dinsdag 19 november vergadert de Medezeggenschapsraad...
19november2019
Op dinsdag 19 november verschijnt de 6de nieuwsbrief.